Chương trình lửa trại được xây dựng nhỏ gọn, gần gủi và vui nhộn

có nhiều trò chơi cho các bé, các trò chơi cho Ba-Mẹ-Bé